Tijdschrift voor de echte tuin- en groenliefhebber

Nieuws

Nieuwe Plantengids

Na drie jaar komt er bij Biologische Kwekerij de Hessenhof een nieuwe, volledig bijgewerkte Plantengids uit. Er staan ruim 2700 soorten vaste planten in beschreven; oude getrouwe, maar ook veel nieuwe soorten. Met tips over standplaats, combinaties, verlengen van de bloei en het steunen van planten. Het is een flink boekwerk geworden van 320 pagina’s met veel foto’s. Je kunt het boek bestellen door € 7,00 over te maken op NL 07 INGB 0005183380 ten name van De Hessenhof onder vermelding van ’plantengids’. Vermeld daarbij ook je naam en adres. Zonder adresgegevens kunnen ze de gids niet verzenden. www.hessenhof.nl

Recommended