Oogstcijfers voedselbossen

//Oogstcijfers voedselbossen

Oogstcijfers voedselbossen

Vanaf volgend jaar kunnen alle voedselboseigenaren zelf oogstcijfers uit hun voedselbossen invoeren via een nieuw te maken website: https://voedseluithetbos.nl/opbrengsten. Samen zullen deze data laten zien of voedselbossen inderdaad zo’n mooie oogst geven als enkele pioniers ervaren. Het gaat hierbij niet alleen om de opbrengst van bijzondere gewassen uit het bos, maar ook om biodiversiteit, bodemkwaliteit en CO2-opslag in de bodem.

Het project Voedselbos opbrengsten gemeten is geïnitieerd door Communicatiebureau De Lynx samen met Wageningen Environmental Research. Het idee kwam van Marieke Karssen van The Plant, die eerder al het project voedseluithetbos.nl heeft gerealiseerd. Hier werden vier thema’s voor voedselbossen in bosbouwgebieden uitgewerkt. Zowel ecologisch als economisch. “Daar is veel vraag naar, maar echt harde bewijslast ontbreekt nog. Die kunnen we nu op een hele laagdrempelige manier gaan verzamelen”, zegt ze. Het geheel wordt gefinancierd met een POP3 subsidie.
Marieke Karssen: “Al jaren zoemt het rond: met voedselbossen kunnen, na een flinke wachttijd van minimaal vijf jaar, enorme oogsten worden behaald. Veel mensen kunnen dit niet geloven. Resultaten van € 10.000 per hectare of meer zijn te mooi om waar te zijn. Maar, de voedselbossen die al een tijdje onderweg zijn laten bijzondere dingen zien: onverwacht hoge biodiversiteit, vrij snel al na de start, een enorme stijging van de bodemkwaliteit en, als gevolg daarvan, goede oogsten en lage ziektegevoeligheid. Met dit project hopen we de beweringen te kunnen staven met harde data, zodat financiering makkelijker wordt.”

Voedselboseigenaren aan zet
De data zullen worden verzameld door voedselboseigenaren zelf. Hiertoe wordt een simpele mobiele applicatie ontwikkeld, waarin meetdata kunnen worden geregistreerd. Deze data worden volgens vaststaande en door Wageningen Environmental Research goedgekeurde methoden verzameld.

Karssen: “Hoe meer voedselboseigenaren meedoen, hoe interessanter de resultaten worden. De beloning is tweeledig: iedere eigenaar kan nu ontwikkeldata over het eigen bos overzichtelijk bijhouden en kan bovendien de ontwikkeling vergelijken met andere voedselbossen.”

De beloning voor publiek beleid en onderzoek is er ook: iedereen die meedoet verplicht zich aan de Open data gedachte: als je meedoet, deel je je geanonimiseerde metadata met het onderzoek en – na afloop van het project – met een open databron. Het is uiteindelijk namelijk in ieders belang dat de bewijslast over voedselbossen zo snel als mogelijk wordt opgebouwd. Het project zoekt afstemming met andere initiatieven op het gebied van monitoring voor een zo goed mogelijk resultaat.

Meer over het project
Het project gaat een jaar duren. In het eerste kwartaal van 2020 ontwikkelen we de tests en de software. In het tweede kwartaal gaan we dit uitvoerig testen met een kleine groep voedselboseigenaren en vanaf kwartaal 3 vergroten we deze groep. In het vierde kwartaal sluiten we dit project af met een symposium waarin we het startsein geven voor alle voedselboseigenaren om voedselbossen te gaan meten. Naast de genoemde deelnemers zijn ook Maatschap Ketelbroek en Landgoed Welna bij het project betrokken.
Een voedselbos is een landbouwmethode (https://greendealvoedselbossen.nl) waarbij ecologische principes van een natuurlijk bos leidend zijn. Het systeem produceert voedsel, voorziet in haar eigen plaagbeheer en bodemvruchtbaarheid zonder externe inputs.

Dit project bouwt voort op een eerder POP3project, https://voedseluithetbos.nl. In dit eerdere project werden vier voedselbosthema’s voor de bosbouw ontwikkeld. Iedereen met (plannen voor) een voedselbos kan hier al een dossier aanmaken en spelen met verschillende thema’s en verdienmodellen.

Foto: Bewondere blikken bij de mispelplanten in voedselbos Haarzuilens

2019-11-28T11:41:13+02:0028 november 2019|Nieuws|